Hírolvasó

Biztos Kezdet Gyerekház befogadása és költségvetési támogatása

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 08. 03. 12:04
A Belügyminisztérium a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Tkr.") 4. § (2) bekezdése a) pontja alapján általános pályázatot hirdet "Biztos Kezdet Gyerekház befogadására és költségvetési támogatására"

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 08. 03. 12:03
A pályázat célja A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési ön kormányzat szociális célú tűzi fává sárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

HTE Fekete László Innovációs Díj 2020

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 29. 10:01
Fekete László (1960-2017) hosszú évtizedekig ismert szereplője volt a hazai távközlési és informatikai vezetői közösségnek. Innovációs munkássága elismeréseként és az újabb generációk újabb és újabb innovációra való ösztönzésére hazai cégvezetők Díjat alapítottak, amely Fekete László nevét viseli.

Hiszek benned sport program II. alprogram

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 29. 09:54
Pályázat tehetség-kiválasztást végző, alapvetően utánpótlás-nevelő sportszervezetek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, sportegyesületi szakmai programok megvalósításához

Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 28. 20:31
Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.

Nemzetközi magyar fotószalon 2020

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 28. 20:26
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotópályázatot és kiállítás sorozatot rendez a magyar és a határainkon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok részére. A tárlat célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-medencében, vagy azon is túl, gazdagítják az egyetemes fotókultúrát, ugyanakkor művészeti tevékenységükkel kapcsolatokat teremtenek a különböző országok, népek és kultúrák között.

Tűzhely

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 28. 20:20
A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet TŰZHELY címmel.

Megjelent a Szentendrei Régi Művésztelep műtermeinek bérbeadásának új pályázata

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 28. 20:06
Három évig bérelhetik az új kiírás kiválasztott művészei a jelentős festészeti hagyományokkal bíró Szentendrei Régi Művésztelep műtermeit. A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. augusztus 15-ig várja a pályázatokat, a művészek pedig szeptember 30-án vehetik át a kulcsokat.

Napos mesék - Ismerj meg és fogadj el!

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:31
A Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány a "Napos mesék - Ismerj meg és fogadj el!" címmel rajzpályázatot hirdet gyermekek és felnőttek részére.

Küldj egy képet!

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:28
A Szólj Be a Papnak! csapat szervezésében kerül sor szeptember 23-24. között a K-Pont Fesztre a debreceni Apolló Moziban, ahol a filmvetítések mellett egy fotókiállítás is nyílik.

MANK Miskolcon kiírt alkotói pályázat

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:21
A Herman Ottó Múzeum Miskolci Galériájával közösen ír ki alkotói pályázatot a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. képző- és iparművészek számára Teljesítmény címmel. A Kép/Test/Lét projekt keretében az emberi test teljesítőképességét ábrázoló, illetve a sport kulturális, szociokulturális, történelmi vetületeire reflektáló alkotások létrehozására, bemutatására kérik a művészeket augusztus 31-i határidővel.

Kisváros pályázat

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:19
Olyan közösségi emberek megerősítését tűztük ki célul, akik kisvárosukban szellemi közeget teremtenek és helyi erőforrásokat mozgósítanak az ott élők emberek elképzeléseinek megvalósítása érdekében.

Szállodák fejlesztése Pest megye területén / PM_SZALLODA_2020

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:06
A támogatás átfogó célja Pest megye földrajzi elhelyezkedéséből, természeti, épített és kulturális örökségéből származó turisztikai lehetőségek jelenleginél jobb kihasználása. A pályázati kiírás közvetlen célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, új, a kihasználtságot/jövedelmezőséget javító szolgáltatások kialakítása, igazodva a megnövekedett kereslethez és szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokat is. Ezzel összefüggésben cél a kapacitáskihasználtság javítása, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése és a szezonalitásból adódó egyenetlenségek csökkentése.

Online-Tandíjmentes képzési programok támogatott formában

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:05
A pályázat célja az esélyteremtés a tanulásra. Elsődlegesen kompetenciafejlesztések megvalósítása a felnőttképzési programok segítségével, ezáltal a munkaerő értékek optimalizálása, elsődlegesen a felnőtt lakosság körében. A pályázat kiemelt célja a hátrányos helyzetű pályázók tanulási lehetőségének biztosítása.

Zenei program megvalósítása-Mindenki szívében van egy dallam! / SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:05
Jelen pályázati útmutató hatálya a "Zenei program megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam!" címmel meghirdetett pályázati felhívás alapján elnyert támogatásokra terjed ki.

Új panziók létesítése Pest megye területén / PM_PANZIO_2020

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:04
Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a fenntartható és minőségi panziókínálat biztosítása. A konstrukcióban támogatandó beruházások következtében lehetővé válik a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új panziók kialakítása, az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. Ennek következtében javul az adófizetési morál, illetve lehetővé válik a szektorban jelenleg is dolgozó munkavállalók megtartása.

Képzőművészet Kollégiuma pályázata

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:02
A Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2020. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi 3 altémában.

Zeneművészet Kollégiuma pályázata

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:02
Pályázati cél: Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, kiadásának és terjesztésének elősegítése.

Faluházak felújítása / MFP-FHF/2020

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 27. 12:01
A Kormány célul tűzte ki az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítését, valamint a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. Az energetikai korszerűsítésen túl fontos az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények rekonstrukciója is, hiszen a felújításoknak, korszerűsítéseknek köszönhetően vonzóbbá válhatnak a vidéki települések, valamint javulhat a lakosság életminősége.

Örökéletű tölgy - természetes személyeknek

PAFI - Pályázatfigyelő - 2020. 07. 20. 11:55
A pályázat célja a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos kutatások támogatása. A pályázat keretében pénzügyi támogatás igényelhető a fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek számlával alátámasztható költségeire.