Könyvek, kiadványok

Kézikönyv szociális munkásoknak

"A szociális kérdés nem csupán egy társadalmi csoport, hanem az egész társadalom problémája és értjük alatta a társadalomban élő egyeseknek vagy csoportoknak megakadályozottságát, vagy evvel való fenyegetett voltát olyan nívójú erkölcsi, szellemi és fizikai élet kiélésében, amelyhez minden...

A munkanélküliség ára

"...Tudniillik a mostani törvények között nincs a munkának becsülete, sok esetben jobban jár a munkanélküli járadékos, mint az aktív dolgozó. Megkapja az önkormányzattól azt az összeget, mely a nyugdíj 80-90 százalékát teszi ki, és mellette elmegy még egy-két napra balkézre dolgozni, amit...

Civil jelentés a szegénységről

"A civil jelentés az 1999-ben összeállított magyar kormányjelentés ismeretében készült...a hangsúlyt arra helyezzük: hogyan alakult a polgári és szociális jogok erőssége, mi a helyzet a diszkriminációval, hogyan változtak a társadalmi egyenlőtlenségek, hogyan alakult a szegények, a...

Gyorsjelentés a gyermekszegénységről Magyarországon és Romániában

"Ebben a kötetben a gyermekek helyzetét kívánjuk vázlatosan áttekinteni, vagyis gondolataink a születéstől a tanköteles kor lezártáig terjedő időszakot fogják át. Elsősorban a gyermekszegénység tényeire, megnyilvánulási formáira, okaira és közvetlen következményeire összpontosítjuk a...

 Gyorsjelentés a díjhátralékosokról

"E kötet arra vállalkozik, hogy bemutassa a díjhátralék egész problematikáját Magyarországon. Célunk, hogy egy társadalmi probléma vetületeit az összes érintett szemével láttassuk.

Hogy mennyire égető társadalmi kérdés a díjhátralék, az nyilvánvalóvá válik a statisztikai adatokból....