Hírarchívum

Ajánlás választáshoz

2022. 04. 01.
 „A szociális munka célja, hogy az emberi viselkedésről és a társadalmi rend szerekről szóló elméletek felhasználásával, azokon a pontokon avatkozzon  be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kapcsolatba  kerülnek.” 

Elkészült a Szociális munka Etikai Kódexének felülvizsgálata

2022. 03. 25.
 Elkészült, a Szociális Szakmai Szövetség
              Etikai Kollégiuma
  által 2021-2022-ben felülvizsgált
           SZOCIÁLIS MUNKA
             ETIKAI KÓDEXE

Állásfoglalás a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete számára

2021. 07. 16.
Állásfoglalás a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete számára 
A 3Sz Etikai Kollégiumához megkeresés érkezett, mivel a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesületének Facebook oldalán a Magyar Országgyűlés által nemrégiben elfogadott 2021. évi LXXIX. törvénnyel egyetértő homofób bejegyzések jelentek meg. A szakmai közösség hiteles tájékoztatása érdekében szükségesnek tartjuk az alábbi állásfoglalás nyilvánosságra hozatalát: A 3SZ Etikai Kollégiuma csatlakozott a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület 2021. 06. 30-án kelt állásfoglalásához, melyet a Magyar Országgyűlés által 2021. 06. 15-én elfogadott 2021. évi LXXIX. törvénnyel kapcsolatban készített. Ennek értelmében a 3SZ Etikai Kollégiuma az ENSZ Gyermekjogi Egyezményére és a WHO Európai Regionális Irodája által kiadott európai szexuális nevelés irányelveire támaszkodva különösen fontosnak tartja a holisztikus szexuális nevelést, amely alkalmazkodik a fiatalok valóságos életéhez, számol a gyermek/fiatal életkorával, fejlettségi és értelmi szintjével, reagál annak kulturális és szociális körülményeire és társadalmi nemére, szexuális orientációjára. A szexuális nevelés alapvetőnek tartja a nemek esélyegyenlőségét, a nemi és szexuális önmeghatározást és a különbségek elfogadását. 
Felhívjuk a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete elnökségét, tagságát és az általuk képviselt óvodai- és iskolai segítőket ezen értékek és holisztikus szemlélet maradéktalan figyelembevételére. Szeretnénk jelezni azt is, hogy a közösségi oldalukon posztolt bejegyzések nem lehetnek szervezeti képviseletet ellátva magánvélemények, melyek szélsőségesek, megbélyegzőek, a szociális munka klienscsoportjait kirekesztőek. Ez különösen elítélendő akkor, ha gyermekekről és fiatalokról van szó. Fontosnak tartjuk, hogy egy szakmai szervezet szakmai álláspontot képviseljen, mely a szociális munka globális értékeire, az Etikai Kódex szellemiségére épül (http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf). 
A 3SZ Etikai Kollégiuma ezzel az állásfoglalásával is kiáll az emberi és gyermeki jogok védelméért, a Magyarország Kormánya által ratifikált nemzetközi egyezményekben foglaltakért és a szociális munka alapelveiért és értékeiért. 
Budapest, 2021. 07. 11. 
Tisztelettel: a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma

Felhíves az Etikai kódex felülvizsgálatára

2021. 05. 30.
FELHÍVÁS 

Tisztelt szociális munkások, szociális munkát végzők, kedves Kollégák ! 
Már több mint 25 éve, 1995-ben készült el, és került aláírásra a Szociális Szakmai Szövetség tagszervezetei részéről a Szociális munka Etikai Kódexe. A kódex záró rendelkezései között szerepel, hogy tartalmát legalább ötévenként felül kell vizsgálni és a szükséges változtatásokat el kell végezni. A kódex frissítését, aktualizálását és pontosítását eddig már öt alkalommal végrehajtottuk. Ez a munka a szakmai szervezetek, valamint a szakma művelői által benyújtott javaslatok összegzésével, feldolgozásával, az Etikai Kollégium gondozásában a Konszenzus Konferenciákon történt. 2021 ismét a felülvizsgálat éve. Meg kell erősítenünk a Kódex szakmai tartalmát, a kódex értékeit, és be kell illesztenünk az időközben felszínre került szükséges módosításokat. Örülnénk, ha a javaslattevők közt üdvözölhetnénk a szociális szakma teljes köréből, az állami-, a civil-, az egyházi fenntartású intézményekből érkező szakembereket és javaslataikat, hiszen a világosan megfogalmazott etikai elvek, értékek és elvárások mindegyik szereplőnek egyformán igen fontosak. Szerencsére két felülvizsgálat között is gyakran kapunk javaslatokat, észrevételeket, amelyeket összegyűjtve szintén felhasználunk a módosítás során. Az együttműködés lehetőségét tovább szeretnénk bővíteni, ezért fordulunk e felhívással a teljes szociális szakma felé. 
Kérjük, hogy, a Szociális munka Etikai Kódexének teljesebbé, érthetőbbé, alkalmazhatóbbá tételéhez írják meg javaslataikat a Kollégium számára: Etikai Kollégium: E-mail: etika@3sz.hu A Kódex jelenlegi változata a következő linken érhető el: http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf A beérkezett anyagokat rendszerezzük, és előkészítjük a 2021 őszére tervezett konszenzus konferenciára, amelyen a szakma képviselőivel megvitatjuk és az elfogadott javaslatokat az etikai kódexbe beépítjük. 
Budapest, 2021. május 10.

Levél Fülöp Attilának

2020. 07. 20.
 "A Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiumának tagjai elé került az Országgyűlésnek a közelmúltban benyújtott 2020. évi "T/10516. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról" szóló dokumentuma, amelynek feldolgozását még elfogadása előtt elkezdtük elemezni, tartalmáról, elfogadása után is ambivalens a véleményünk, amelyet az alábbiakban fogalmazunk meg"

Felhívás

2020. 01. 18.
12299268_148654525490625_4430518442936988569_n.jpg
 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!!

2019. 12. 19.
Szeretet
 

"Szeretet ünnepe,
Ragyogó karácsony,
Nincs nálad áldottabb
Ünnep a világon!
Míg örömláng gyúl ki
Zöld fenyőid árnyán:
Ringatózik lelkünk
Boldog béke szárnyán"

( Endrődi Sándor)

Közlemény

2019. 11. 26.
 Budafok-Tétény Család- és Gyermekjóléti Központ Közleménye

Időközi tényfeltáró jelentés H. Károly ügyében

2019. 11. 22.
 Szakma etikai gondolatok az

 

Időközi tényfeltáró jelentés H. Károly ügyében

 

címmel, a szociális szakemberek által készített anyaghoz

 

Gyász

2019. 09. 04.
 

Közlemény

2019. 08. 06.
 A Szociális Szakmai Szövetség a HVG 2019. július 31-i számában megjelent cikk (Átvert, és hajléktalanná tett egy idős bácsit Budafok önkormányzata egy civil szervezet szerint) nyomán ad hoc tényfeltáró munkacsoportot hozott létre, melynek célja a történtek sok szempontból történő megismerése és tényszerű leírása. A bizottság vizsgálódása eredményeit írásban rögzíti és 2019. augusztus végén a 3SZ honlapján és Facebook-oldalán nyilvánossá teszi – természetesen a személyes adatok védelmét biztosítva.  2019 szeptemberében nyilvános szakmai fórumot szervezünk, mely lehetőséget ad a történtekkel kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések megvitatására.  

 

Az Etikai Kollégium állásfoglalása

2017. 12. 11.

Az Etikai Kollégium állásfoglalása az  Etikai Kódex jelentőségéről, és annak széles körű használatáról.