TAMOP 5.1.3. a mélyszegénységben élők integrációjáért

A projekt konzorciumi együttműködésben, az Autonómia Alapítvány, a VÁTI, a Szociális Szakmai Szövetség és a Közösségfejlesztők Egyesülete lebonyolításában, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. A konstrukció eme alapvető célját a helyi közösségi kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével, egyes közszolgáltatásoknak - ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó más humán szolgáltatások - a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá az érintett települési kör, lakosság kistérségi fejlesztési folyamatba való bekapcsolásával kívánja elérni.
A konstrukció megvalósítását két komponens szolgálja. Mindkét komponens a szociális és közösségfejlesztési, továbbá település-/terület-/vidékfejlesztése munka három pillérén nyugszik, amelyeket további humán szolgáltatások egészíthetnek ki (az alapfeladatokon felüli egészségügyi ellátások, a közoktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások (pedagógiai szakszolgáltatások, tanórán kívüli foglalkozások), kulturális, szabadidős és tömegsport tevékenységek.