A Szociális Szakmai Szövetség négy alapító szervezet:

  • Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete,
  • Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület,
  • Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete,
  • Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

összefogása révén jött létre 1995-ben.Azóta további országos lefedettségű szociális célú szakmai szervezetek csatlakoztak a Szociális Szakmai Szövetséghez, melynek jelenleg öt tagszervezete van.


Tagszervezeteink

EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓ SZOCIÁLIS MUNKÁSOK EGYESÜLETE

Az Egyesület legfontosabb célja az egészségügyi szociális munkával kapcsolatos érdekképviselet, azaz az egészségügyben dolgozó szociális szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő szociális hátránnyal rendelkező vagy szociálisan veszélyeztetett személyek védelme és érdekképviselete.

Elnök:
Veres Erzsébet

Felügyelő bizottság:
Ilonkay Katalin
Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi
Vratarics Károlyné

Elnökségi tagok:
Berkes Gabriella
Kiss Bernadett
Péterné Molnár Gizella
Szabó Tünde

Titkár:
Tõtősné Szilágyi Mária

A szervezetről bővebb információ kérhető az eudszm@eudszm.hu, vagy a titkar@eudszm.hu e-mail címeken. Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos információk elérhetők a https://www.eudszm.hu/index.php oldalon.


HAJLÉKTALAN SZOLGÁLATOK TAGJAINAK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

Az Egyesület legfontosabb célja a hajléktalan ellátással kapcsolatos érdekképviselet, ezen belül a hajléktalanná válásnak kitett, a már hajléktalan személyek és a velük foglalkozó szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme kiemelt hangsúllyal rendelkezik.Az érdekérvényesítés gyakorlása soránt az Egyesület önálló kezdeményezéseket tesz az érdekek megfelelő tisztázására.

Elnök: 
Dr. Miletics Marcell

Felügyelő bizottság: 
Varga Péter

Elnökségi tagok: 
Bakos Péter
Pataki Gergely
Kardos Ádám
Lits Zoltán

Titkár:
Borbély Péter

A szervezetről bővebb információ kérhető az Egyesület elnökétől, Miletics Marcelltól a marcell.miletics@gmail.com e-mail címen.


HILSCHER REZSŐ SZOCIÁLPOLITIKAI EGYESÜLET

A Hilscher Egyesület a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) tagja, 1989-ben azzal a céllal jött létre, hogy átfogó szervezete legyen az ELTE szociálpolitikus és szociális munkás oktatóknak és hallgatóknak. 2011-től azonban az összes kar volt és jelenlegi hallgatója számára nyitottá vált.

Az Egyesület célja, hogy olyan aktív szakmapolitikai szereplővé váljon, amely képes formálni a közéletet és a szakma értékeinek mentén befolyásolni a társadalom szociálpolitikai gondolkodását. Részt vesz a társadalmi kérdések nyilvános diskurzusaiban, törekszik arra, hogy állásfoglalásait, elemzéseit a megfelelő kommunikációs csatornákon eljutassa, mind a szakmai, mind pedig a széles értelemben vett közvéleményhez együtt más, a 3SZ-be tömörült szakmai szervezetekkel.

Elnök:
Hubai László

A szervezetről bővebb információ kérhető a hilscher1989@gmail.com e-mail címen.


MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉSÉÉRT EGYESÜLET

A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület több mint 25 éve azzal a céllal alakult, hogy összefogja és összehangolja a hazai szociális szakembereket képző intézmények munkáját és érdekképviseletet fejtsen ki a képzések és az egyes tagok érdekében, továbbá elősegítse és védje a szociális képzések színvonalát. Az elmúlt 25 évben számos vita, egyeztetés, műhelymunka járult hozzá a szociális képzések kialakításához és fejlesztéséhez. Az Iskolaszövetség ehhez a fejlesztő munkához mindig igyekezett olyan hátteret biztosítani, ami hozzájárult a problémák felvetéséhez, a kérdések sokoldalú, de a szociális szakma értékeit kiemelő megközelítéséhez.

A szociális szakmát befolyásoló tényezőket és a felsőoktatásban zajló különböző folyamatokat számba véve az előttünk álló időszakban talán még inkább fontossá vált, hogy szakmát és a szakma tanítását érintő kérdések párbeszéd témáját adják.

Elnök:
Bányai Emőke

A szervezetről bővebb információ kérhető az Egyesület elnökétől, Bányai Emőkétől az info@iskolaszovetseg.hu e-mail címen.

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos információk elérhetők a https://iskolaszovetseg.hu oldalon.


SZOCIÁLIS MUNKÁSOK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE

Egyesületünk 1988-ban jött létre, célja a szociális munka mint egységes és közös elveire épülő szakterület, önálló szakma megteremtése, korszerű szakmai alternatívák kialakításával és érvényesítésével. Célkitűzéseink az e területen tevékenykedők összefogása, a területen dolgozók és ezen keresztül a szolgáltatást igénybe vevők szakmai tevékenységével kapcsolatos érdekeink védelme és segíteni az ügyfelek érdekvédelmét.

Elnök:
Meleg Sándor

Elnökségi tagok:
Gosztonyi Géza
Mihály Bulcsú
Kovács-Kató Tünde
Érczi Zsolt

A szervezetről bővebb információ kérhető az Egyesület elnökétől, Meleg Sándortól az szmme.2022@gmail.com e-mail címen.
Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos információk elérhetők az https://szmme.hu/ oldalon.