Delegálás

A magasabb vezetői pozíciók megpályáztatásakor létrehozott véleményező bizottságba szervezetünk felkérésre delegál bizottsági tagot.

A 257/2000. (XII. 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelet 1/A § (9) és (10) bekezdése alapján a pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A biztosság tagjai között kell lenni a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének, magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdekképviseleti szövetség illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakmai szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.