Magunkról

A Szociális Szakmai Szövetséget 1995-ben alapították ernyőszervezetként, amelynek fő célja a szociális szakemberek és a szociális nem kormányzati szervezetek érdekeinek képviselete, valamint a szociális szolgáltató ágazatban a politikai döntéshozatal ellenőrzése. Alapító elnöke Dr. Ferge Zsuzsa professzor volt.

A Szociális Szakmai Szövetséget a négy legnagyobb szociális szakmai egyesület alapította:

  • a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
  • a Magyar Családsegítők Országos Egyesülete
  • a Magyarországi Szociális Munkásokat és Szociális Asszisztenseket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete
  • a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete.

A Szövetség tevékenysége abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy a különböző területeken dolgozó szociálpolitikusok és a szociális munkát végző szakemberek, valamint a különböző képzési intézményekben dolgozó szociális munkát oktatók közös érdeke, hogy a szociálpolitikát és a szociális munkát magas színvonalon és a Szociális Munka Etikai Kódexének elvei szerint végezzék.

A Szociális Szakmai Szövetség tagszervezetei vagy más szervezetek ernyőszervezetei, vagy kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező egyesületek. A Szociális Szakmai Szövetség az egész országot lefedi, és kiterjedt partneri és információs hálózattal rendelkezik.

A Szövetség fontos szerepet játszik a szociális ellátás különböző szereplőivel folytatott szociálpolitikai párbeszéd rendszerének megújításában. A Szövetség szakértői csoportja állásfoglalásokat fogalmaz meg a szociális ellátás különböző kérdéseiről és a szociálpolitika szabályozási változásairól.

A Szövetség széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a nemzeti és nemzetközi projektek és partnerségek tekintetében. Szakmai hálózatunkon keresztül elérhetjük a leghitelesebb és legfelkészültebb szakértőket a szociális ellátás és a szociológiai kutatás területén.

A Szociális Szakmai Szövetség kapcsolatban áll olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az International Federation of Social Workers és az International Association of Schools of Social Work.

A Szövetség továbbra is nyitott, és szívesen fogadja bármely szociális szervezeteket vagy szociális szakembereket tömörítő egyesület jelentkezését.


Tagszervezetek


Vezető testületek

A Szociális Szakmai Szövetség vezető testületei: