Hajszolt

Az Egyesület legfontosabb célja a hajléktalan ellátással kapcsolatos érdekképviselet, ezen belül a hajléktalanná válásnak kitett, a már hajléktalan személyek és a velük foglalkozó szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme kiemelt hangsúllyal rendelkezik.
Az érdekérvényesítés gyakorlása során a "HAJSZOLT" Egyesület önálló kezdeményezéseket tesz az érdekek megfelelő tisztázására.

  • A hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítése.
  • A hajléktalanság veszélyének kitett és a már hajléktalanná vált emberek érdekeinek képviselete.
  • A szakterületen dolgozók általános és speciális szakmai érdekeinek védelme.
  • Megfelelő szakmai képzési és mentálhigiénés rendszer kialakítása és működtetése.
  • A szakterületet érintő országos, területi és helyi döntések kezdeményezése, véleményezése és befolyásolása.
  • A társadalmi előítéletek oldása és a pontos tájékoztatás. 

A szervezettel a következő elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni:

  • marcellmiletics@gmail.com