MISZME

Az egyesület 2008-ban jött létre a következő célokkal:

 • Magyarország területén élő gyerekek és családok szociális helyzetének javítása.
 • Továbbiakban a gyerekek életszínvonalának emelése megélhetésének könnyebbé tétele.
 • A humán szolgáltatások fejlesztése, szakmaépítés, az ellátottak köre életminőségének javítása, hogy az megfeleljen az EU alapelveinek és gyakorlatának.
 • Az iskolai szociális munka elismertségének, társadalmi megbecsülésének növelése.
 • Az iskolai szociális munkások szakmai támogatása.
 • Az iskolai szociális munkások szakmai érdekképviselete, érdekképviseletének támogatása.
 • A kliensek / ügyfelek / ellátottak érdekképviseletének támogatása.

E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzi. A szervezet a céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:

 • Elősegíti az egyesület az egész ország területén az iskolai szociális tevékenységek és az ahhoz kapcsolódó nevelést és oktatást, képességfejlesztést és olyan ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki, amely felhívja a gyerekek és családok figyelmét szociális helyzetük javítására és a jobb megélhetésre.
 • Elősegíti az emberek multikulturális ismereteinek fejlesztését és terjesztését, a hagyományok megőrzését. Különös figyelmet fejt ki a gyermek- és ifjúság védelemmel kapcsolatban, elősegíti a gyermekek és a fiatalok nevelését, oktatását, képességeinek fejlesztését, szociális kompetenciáik javítását. Ellátja a gyerekek és családok érdekképviseletét, továbbá szakmai érdekképviseleti tevékenységet folytat.
 • Fokozott tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű csoportoknak társadalmi beilleszkedéséhez, elősegíti ezen csoportok esélyegyenlőségének megteremtését.
 • Fogyatékossággal élő személyek és tanulási nehézséggel küzdők integrációjának elősegítése az oktatásban, és a társadalomba való beilleszkedésben. (enyhe értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, magatartászavarral küzdő, tanulási nehézségek: dyslexia, dysgraphia, vagy dyscalculiás).
 • A fenti célok megvalósítása érdekében nemzetközi és belföldi kapcsolatokat épít ki a hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, és a közélet szereplőivel.
 • A fenti célok érdekében programokat készít, szakmai és felkészítő tréninget, oktatást szervez, és bonyolít le, hozzájárul a felsőoktatásban résztvevő hallgatók szakmai fejlesztéséhez, és elősegíti az euró-atlanti integráció létrejöttét.
 • A célcsoportokra vonatkozó társadalomtudományi kutatások szervezése, folytatása továbbá a publikációk, tanulmányok készítése, kiadványok szerkesztése, kiadása, konferenciák szervezése.
 • Elfogadja és alkalmazza a Szociális Munka Etikai Kódexét, figyelemmel kíséri annak érvényesítését és érvényesülését, részt vesz az Etikai Kollégium munkájában.
 • A Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete kinyilvánítja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A szervezet tisztségviselői:

 • Tiszteletbeli elnök: Jankó Judit
 • Elnök: Kerekes László
 • Szakmapolitikai vezető: Szabó Aliz
 • Titkár: Révainé Balázs Boglárka
 • A Szakmai bizottság elnöke: Tolácziné Varga Zsuzsanna
 • Az Etikai bizottság elnöke: Tóth Attila
 • A Felügyelő bizottság elnöke: Belák Filoména

A szervezettel a következő elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni: