EÜDSZM

Az Egyesület legfontosabb célja az egészségügyi szociális munkával kapcsolatos érdekképviselet, azaz az egészségügyben dolgozó szociális szakemberek általános és speciális érdekeinek védelme, valamint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő szociális hátránnyal rendelkező vagy szociálisan veszélyeztetett személyek védelme és érdekképviselete. Tehát:

  • Az egészségügyi szociális munka szakmai színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítése. Ennek érdekében a területet érintő jogszabályi változtatások, jogharmonizáció elősegítése.
  • A szakterületen dolgozó szociális munkások általános és speciális szakmai érdekeinek védelme.
  • Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő szociális hátránnyal rendelkező vagy szociálisan veszélyeztettet személyek érdekeinek képviselete.
  • Szakmaközi és ágazatközi együttműködés elősegítése.
  • A szakterületet érintő országos, területi és helyi döntések kezdeményezése, véleményezése és befolyásolása.
  • A társadalmi tájékoztatás.

A szervezettel a következő elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni:

  • eudszm@eudszm.hu