Etikai Kollégium

A 3Sz Etikai Kollégiuma a Szövetség tagszervezeteinek küldöttjeiből áll. Jelenleg 8 tagja van, elnöke Pál Tibor.

Az Etikai Kollégium feladatai a következők:

  • Ötévente felülvizsgálja a Szociális Munka Etikai Kódexét, a gyakorlatban felmerült etikai kérdések figyelembevételével és a szociális szakemberek legszélesebb körének bevonásával. Közzéteszi a Kódex megújítására vonatkozó javaslatait, amelyeket konszenzuskonferencián vitatnak meg és fogadnak el.
  • Véleményt nyilvánít a szociális munkát érintő szakmai etikai kérdésekben. Igyekszik megakadályozni az etikai kódexszel ellentétes jogszabályok és szakmai gyakorlatok elfogadását. Ennek érdekében javaslatokat nyújt be a Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének, és közreműködik a szociális munka etikájával ellentétes törvényekkel, rendeletekkel, szakmai szervezetek vagy tagszervezetek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalások kidolgozásában.
  • A szakemberek vagy csoportjaik kérésére véleményt fogalmaz meg konkrét etikai ügyekben, és azt nyilvánosságra hozza, tiszteletben tartva a GDPR-t. A Kollégium etikai állásfoglalásával igyekszik védelmet nyújtani a szociális munkásoknak/szervezeteknek az igazságtalan eljárásokkal szemben.
  • Kapcsolatot tart a nemzeti és nemzetközi szociális szervezetek etikai bizottságaival.

Vegye fel velünk a kapcsolatot az etika@3sz.hu e-mail címen. 

Tagjaink

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete


Flaskárné Dr. Hönigh Magdolna

Kovács-Kató Tünde

Meleg Sándor


Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) 

Kozma Judit

Rácz Andrea


HAJSZOLT Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete

Miletics Marcell


Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete 


Független tagok

Pál Tibor

Soós Péter

Ternay Andrea


Tóth Attila


Vincze Erika


Beszámolók

Egyéb dokumentumok