Experimentation on social policy for youth

A Malagai Önkormányzat vezetésével egy nemzetközi konzorcium pályázott az Európai Unió Progress 2012 programjának keretén belül Experimentation on Social Policy for Youth (ESPY) címmel. 

A konzorcium tagjai Malaga County Council (Malaga Megyei Önkormányzat, Spanyolország), mint főpályázó, valamint a Universidad de Malaga (Malagai Egyetem, Spanyolország), a Tipperary County Council (Tipperary Megyei Önkormányzat, Írország), Regional Development Fund of East Macedonia and Thrace (Macedónia és Trákia Regionális Fejlesztési Alapja, Görögország), Provincia Regionale di Siracusa (Siracusa Regionális Tartomány, Olaszország), Agência de Desenvolvimento Regionaldo Alentejo, S.A. (Alentejo Regionális Tartomány Fejlesztési Ügynöksége, Portugália) és a Szociális Szakmai Szövetség - 3Sz (Magyarország). 

A projekt célja 15-24 éves kor közötti fiatalok körében az idő előtti iskola-elhagyás csökkentése, és a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének minimalizálása. A részt vevő partnerek olyan régiókat képviseltek, ahol ezek a problémák kimagaslók európai mércével mérve is. 

A konzorcium céljai között szerepelt új utak keresése a jelenség enyhítésére. A módszerek között szerepelt tréningek tartása, speciális képzések a fiatalok részére, szülők, családok aktivizálása, csoportokkal végzett munka, helyi közösségek fejlesztése és bevonása. Alapvetés volt a probléma gyökereinek feltárása. Törekedtünk arra, hogy tudatosítsuk a fiatalokban a valódi szükségleteiket és növeljük motivációjukat. A végrehajtás során igyekeztük összehangolni a gyakorlatban a munkavállalók és a munkaadók igényeit a képzések tartalmát, a leendő munkavállalók készségeit illetően, de az is világossá vált, hogy infrastrukturális (pl. közlekedési) fejlesztések nélkül a munkavállaló fizikailag nem képes eljutni a munkahelyre. 

A Malagai Egyetem (Universidad de Malaga) a programon belül kísérleti projektet hajtott végre, melynek sikerét az alábbi innovatív elemekkel érték el: 

  • a beavatkozás minél több területre terjedjen ki 
  • vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat 
  • nyitott közösségi programok 
  • helyi közösségek fejlesztése, bevonása 
  • a minél korábbi életkorban való beavatkozás 
  • mediációs támogatás munkahelyi és családi vonatkozásban 
  • kulcskérdés az együttműködés ösztönzése a fiatalok körében. 

A 3Sz a projekt eredményeinek terjesztését és a projekt belső folyamatainak értékelési feladatát vállalta.