Háló

A HÁLÓ 1995-2012 között jelent meg havi rendszerességgel. Ez idő alatt többször ment át kisebb nagyobb változásokon, alkalmazkodva a folyamatosan változó környezethez. Ehhez két szempontból is kellet igazodnia. 

Az egyik szempont a szakmai jelleg: a szakmával együtt fejlődött a lap is. A szociális munka - jelenlegi kereteit tekintve - Magyarországon fiatal szakma. Az oktatás fejlődése, a szakma professzionalizálódása, új szereplők megjelenése, a feladatok és a funkciók állandó újraszerveződése, az intézményrendszer fejlődése arra késztette a lap fenntartóit és a szerkesztőket is, hogy folyamatosan fejlesszék a lapot. 

A másik szempont a közéleti jellegéből fakad. 1995 óta sok tekintetben változott minden, amit a közéletről, a közügyekről gondolunk. Újradefiniálódik egyes intézmények szerepe, a szakma viszonyulása a kialakult intézményi keretekhez és az is, hogy mi a feladata és a lehetősége a szakmának a keretek kialakításában. A jogi környezet, a jogi szabályozás is folyamatosan változott, mind nagyobb és nagyobb szerepet szánva (bár néha csak látszólag) a civil szervezeteknek. Folyamatosan szerveződnek fórumok, döntéshozói és tanácsadói testületek, ahol a civil szervezeteknek lehetőségük van befolyásolni a döntéseket.Mindezt viszont tanulni kell, és ehhez szükségesek a különböző fórumok, mint amilyen a HÁLÓ is.

A HÁLÓ hiánypótló jellege ebből a kettőből tevődik össze: egy olyan fórum, ahol a szakma terepen gyakorló képviselői is azt érzik, hogy az ők véleménye, tapasztalati is fontosak, lehetőséget kapnak megnyilvánulni olyan kérdésekben is, amelyekben eddig csak az elméleti szakemberek vagy a döntéshozók nyilvánítottak véleményt.

A HÁLÓ folyamatos fejlesztése, szinten tartása a 3Sz kiemelt célja volt. Fontos lenne, hogy a szakmán belül legyen egy olyan egységes és országos médiafelület, ami nem a szakma elméleti jellegű problémáival, és nem csak egyes szakterületek kérdéseivel foglalkozik, hanem a szociális munka mindennapi gyakorlatára reflektál.

2012-es számok

2011-es számok

2009-es számok

2008-as számok

2007-es számok

2005-ös számok

2004-es számok

2003-as számok