Kézikönyv szociális munkásoknak

Kiadó: Szociális Szakmai Szövetség

Kiadás éve: 2002

Terjedelem: 332 oldal

ISBN azonosító: 963 00 9972 1

Bruttó ár: 3150 Ft

Szerkesztette: Kozma Judit


"A szociális kérdés nem csupán egy társadalmi csoport, hanem az egész társadalom problémája és értjük alatta a társadalomban élő egyeseknek vagy csoportoknak megakadályozottságát, vagy evvel való fenyegetett voltát olyan nívójú erkölcsi, szellemi és fizikai élet kiélésében, amelyhez minden embernek, társadalmi tagságánál fogva joga van. (...)

A szociálpolitikai intézmények rendeltetésüket, a legtökéletesebb megszervezettségük mellett is, csak akkor tudják megfelelően betölteni, ha azok, akiknek irányában hatni hivatottak, velük összefüggő érdekeiket idejekorán felismerni és kellő módon érvényesíteni képesek. Az egyén igen sokszor nincs abban a helyzetben, hogy helyes érdekét meglássa, vagy ha mégis meglátja, igen sokszor nem képes megtalálni azt az utat, amelyen annak érvényesítéséhez eljuthat." Hilscher Rezső (1982)