Oktatással a migránsok integrációjáért

Az oktatással a migránsok integrációjáért (EIA/2007/3.3.2.3.) című projekt célja az volt, hogy a szociális szektorban dolgozó szakembereket információval lássa el, illetve tudásukat bővítse a pályázati kiírásban meghatározott huzamos tartózkodási céllal érkező harmadik országbeli külföldiek vonatkozásában.

Projektünket indokolja, hogy ezen migránsok egyre növekvő számban veszik igénybe a szociális alapellátást és szakellátását. Emiatt elengedhetetlenül szükségesnek láttuk az ezen a területen dolgozó szociális szakemberek képzését, tekintettel arra, hogy ilyen irányú tudást jelenleg a szociális felsőoktatás nem, vagy alig kínál.

A projekt fő eleme egy olyan tréning és képzés volt, melyben a szociális ellátás különböző területein dolgozó, és a célcsoport tagjaival ténylegesen vagy potenciálisan kapcsolatba kerülő kollégák számára alapvető ismereteket ad az országba érkező migránsok főbb jellemzőiről, a különféle tartózkodási jogcímekhez rendelt jogokról és kötelességekről. Ez egyrészt megkönnyítette a velük foglalkozó szakemberek mindennapi munkáját, másrészt elősegítette a migránsok társadalmi beilleszkedését a fogadó ország alapintézményeihez való hozzáférés által.

A projekt várható eredményének azt tartottuk, hogy a képzésen résztvevő szociális szakemberek, mint közvetlen célcsoport (90 fő), illetve ismereteiket kollégáiknak átadva (közvetett célcsoport, kb. 900 fő), mindennapi munkája folyamán kiválóan hasznosítható ismeretekre tesz szert, közvetlenül elősegítve ezzel a migránsok sikeres integrációját. 

A program tervezett ütemezése

Képzések szociális szakembereknek:

(helyszín: Hotel Waterfront, 2000 Szentendre, Dunakorzó 5.)

  1. 2009. április 3-4-5. (részt vett: 19 fő)
  2. 2009. április 23-24-25. (részt vett: 12 fő)
  3. 2009. május 7-8-9. (részt vett: 13 fő)
  4. 2009. május 21-22-23. (részt vett: 15 fő)
  5. 2009. szeptember 11-12-13. (tervezett létszám: 16 fő)
  6. 2009. szeptember 18-19-20. (tervezett létszám: 15 fő)

Zárókonferencia: a zárókonferencia tervezett időpontja 2009. október/november.

Kiadvány: a szakmai kiadvány a zárókonferencián kerül bemutatásra, ezt követően a honlapon ingyenesen elérhető/letölthető.

Képek a képzésről

Feltöltés alatt.

Képek a zárókonferenciáról

Feltöltés alatt.

A kiadvány

A kiadvány elsősorban gyakorlati információkat és tudnivalókat tartalmaz, de betekintést ad a nemzetközi és hazai migrációs folyamatokba, trendekbe, kommunikációs gyakorlatokon/példákon keresztül szemlélteti azokat a helyzeteket, amelyek a kulturális különbségek miatt félreérthetőek és javaslatot is ad ezek feloldására.

A kiadvány tartalmazza a migrációhoz, migránsokhoz kapcsolódó hazai intézményrendszer rövid bemutatását és elérhetőségeit is, valamint a migrációval foglalkozó szervezetek aktualizált listáját is megtekinthetik.