Speciális jogsegélyszolgálat

A Szociális Szakmai Szövetség a Magyar Ügyvédnők Egyesületével közösen 2006-ban létrehozott egy speciális jogsegélyszolgálatot azon célcsoportok számára, akiknek helyzetükből adódóan jogi szolgáltatás igénybevételére az eddigi gyakorlatban nem volt lehetőségük.

A jogsegélyszolgálat működésének logikája: a kliens jogi kérdésével megkeresi az ügyben illetékes jogászt, aki megválaszolva azt, elősegíti a probléma megoldását. Ez a logika feltételez egy felvilágosult, polgárinak mondható mentalitást, mely szerint az érintett képes megfogalmazni jogi jellegű kérdéseit, tisztában van azzal, hova fordulhat, és a jogi szakembertől kapott válaszokat értelmezni és alkalmazni tudja. 

Azonban a kevésbé iskolázott, vagy a korszerű infrastruktúra hiánya miatt, a szélesebb körű informáltságtól elzárt rétegek számára nehézséget jelent a jogsegély kínálta lehetőség eredményes, szakszerű és főleg időben történő kihasználása. Előfordul, hogy a kirendelt jogász, vagy a civil szervezetek által működtetett jogsegélyszolgálatok csak korlátozott módon elérhetőek. Ugyanakkor, az érintettek egy jelentős része nem is képes élni a jogsegély nyújtotta lehetőséggel: nem rendelkezik róla információval, nem képes megfogalmazni problémáját, a mindennap használt tudáskészletének nem része a jogi problémák kezelésére. Több ponton is elcsúszhat a jogsegély folyamata: a kérdések egy jelentős része meg sem fogalmazódik a kliensekben, ha megfogalmazódik, nem jut jogi ügyekben jártas szakemberhez, illetve ha el is jut, nem biztos, hogy a válasz visszajut a kérdezőhöz.

A program célcsoportja

A projekt célja a jogsegélyszolgálat nyújtotta lehetőségeket széles körben elérhetővé tétele volt a rászoruló célcsoportok tagjai számára:

 • romák,
 • hajléktalanok,
 • lakhatási támogatásra szorulók,
 • díjhátralékosok,
 • munkanélküliek,
 • idősek
 • egyéb jogi hátránnyal küzdő személyek.

A jogsegélyért folyamodó célcsoportok elsődleges kontaktszemélye a terepen dolgozó szociális munkás. A szociális szakember az, aki napi kapcsolatban áll a rászoruló családokkal, magánszemélyekkel, ő az, aki minden részletében ismeri a lényeges körülményeket, így tolmácsolni tudja a konkrét jogi problémákat. A szociális szakemberek által a klienseik körében feltérképezett jogi kérdéseket azonban mindezidáig nem volt mód eljuttatni olyan jogi fórumra, ahonnan közvetlen válasz érkezett volna.

A Szociális Szakmai Szövetség és a Magyar Ügyvédnők Egyesülete által üzemeltetett jogsegélyszolgálat kétféleképpen működik, illetve kétféle módon vehetik igénybe a rászorulók:- Közvetlenül: ha nem szorul semmiféle közvetítésre, akkor közvetlenül fogalmazhatja meg a kérdést.- Közvetve: ha nincs internet-hozzáférése, nem tudja pontosan megfogalmazni a kérdést, vagy bármi egyéb oknál fogva közvetítőre van szüksége.

A program szempontjából ez utóbbi egy teljesen új alternatíva. Lényege, hogy a szociális munkás ismerve a klienscsoportok illetve, az egyes érintett személyek problémáit, segíthet megfogalmazni a kérdéseket jogi ügyekben, és közvetíteni kliens és a jogi szakember között.

A program megvalósítói

Kovács Györgyi - a projekt pénzügyi és adminisztrációs megvalósítását segíti

Dr. Nagy Magdolna - munkajoggal foglalkozó jogász
drnagymagdolna@drnagymagdolna.hu

Simon Zsuzsa - betegjogi képviselő
zsuzsa.simon@t-online.hu

A 3Sz által vállalt feladatok

 •  a webes infrastruktúra kiépítése, a honlap megalkotása és üzemeltetése
 • a szociális munkások részéről érkező kérdések becsatornázása
 • a beérkező kérdések szelektálása (nem szűrése!) jogi szakágak szerint, majd ezek eljuttatása a Magyar Ügyvédnők Egyesülete megfelelő, az adott kérdésekkel foglalkozó szakjogászához (munkajog, alkotmányjog, kisebbségvédelem, antidiszkrimináció, emberi jog, stb.)
 • összefoglalók készítése a beérkezett típusproblémákról és az adekvát válaszokról a "Gyakran ismételt kérdések" mintájára, jogi szakágak szerint szelektálva, majd ennek publikálása a honlapon.
 • kommunikációs közvetítő szerep a szociális munkások és a szakjogászok között, segítség a közös nyelv megtalálásába

A Magyar Ügyvédnők Egyesülete által vállalt feladatok

 • a beérkező kérdések heti szinten történő megválaszolása nyilvános
 • egyéb kategóriába sorolt, a 3Sz által kategorizálni nem tudott jogi kérdés leosztása maguk között egy adott szakjogásznak.